Thơ viếng các anh hùng liệt sỹ - Nguyễn Ngọc Long

VIẾNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

Tác giả thơ: Nguyễn Ngọc Long

Giặc hết lâu rồi

Các chú vẫn nằm đây,
Gối đầu lên quê bạn

Cùng bao đồng đội xung quanh.
Những người:
Tuổi mãi mãi còn xanh,
trong giấc an lành
vẫn chỉnh tề hàng ngũ
Những người:
Gắn vành sao trên mũ,
dẫu sông cạn đá mòn
vẫn sáng ngời
chân lý Việt Nam
Các chú ơi!
Xin chớ buồn!
Dẫu ly rượu kia mời
không uống cạn,
Dẫu trang thơ
vắng bạn tâm tình
Dẫu tử sinh
chia lìa tri kỷ…
Đồng đội vẫn tụ về
Thầm thì cánh võng thâu đêm
Kể chuyện nửa điếu thuốc
không đủ môi mềm,
Bên chén rượu
chen ngang dòng lệ.
Chuyện lưng cơm
thiếu mùi muối bể…
Nhưng đậm ân tình

của nghĩa thủy chung

Các chú ơi!
Mỗi khi đồng đội tương phùng
Nén nhang mời các chú về cùng chia vui.

Các tin khác