Trận đánh mở màn

Chụp cùng thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu

Đêm lên sườn núi đào hầm

Giữ được bí mật như nằm trong mơ.

Ngụy trang xong mới sáu giờ

Bốn phương một cõi như tờ lặng im.

Xảy ra “tình huống” đứng tim!

Mấy người cuốc xẻng lên tìm gì đây?

Bọn địch giở tình huống này:

“Tìm thấy Việt cộng về ngay thưởng tiền”!

Cả trung đội chốt nằm yên

Mũi phục kích đã đưa liền về sau.

Trông kìa toán địch đi đầu

Vẫy tay hò hét: “lên mau chúng mày”.

Tên chỉ huy cũng khoát tay

“Không lên được đỉnh bọn bay coi chừng”!

Trung đội trưởng Bùi Đình Tường

Nhận lệnh nổ súng vừa mừng vừa lo*

Bê bốn mốt, Tiến Minh bóp cò

Trung liên Hoàng Lạch làm cho một tràng.

Bị đánh vỗ mặt bàng hoàng

Xung phong! Thế trận trên toàn điểm cao

Cối mặt trận bắn ào ào

Chúng ta ép địch lọt vào vòng vây.

Sướng chưa chiến thắng trận này

Mở màn chiến dịch trưa ngày ba mươi.

Anh Sinh nhoẻn một nụ cười:

“Ta giữ bí mật chúng phơi thây liền”

Hai giờ diệt gọn trăm tên

Đại đội một đã làm nên sử vàng.

—————————***—————————

* Trận đánh diễn ra trước giờ “G” 20 phút so với kế hoạch của chiến dịch.

 

Kỷ niệm trận đánh 30 tháng 3 năm 1972

tại điểm cao 288

Nguyễn Viết Mão

Các tin khác