Kỷ niệm chiến trường xưa (Quảng Trị)

TG Lê Viết Minh ( thứ 2 từ trái qua)

Kỷ niệm biết bao ở chiến trường

Nhớ về Quảng Trị ôi…! Thân thương

Hồi ấy – hôm nay ngồi nhớ lại

Em gái du kích xã Triệu Thành

***

Vui buồn tâm sự với các anh

Gặp lại nơi đây chốn thị thành

Trung đoàn Hai Bảy đang chào đón

Thỏa lòng mong đợi bấy lâu nay

***

Đầu xuân năm mới vui tới đây

Chúc nhau hạnh phúc mãi tràn đầy

Còn nhiều ký ức trong nỗi nhớ

Mong về thăm lại chiến trường xưa…

                                        Tác giả Lê Viết Minh

Xuân Nhâm Thìn 2012

Các tin khác