Thơ xuân Hồ Tấn Phong

 

        

   Xuân Quý Tỵ 2013


    Gió mang se lạnh đã về
         Quán hoa đã dựng bên hè chờ xuân
           Người đi như bớt phong trần
Mai già để búp tri ân cho đời
             Nắng mưa gần trọn kiếp người
         Tóc sương lòng vẫn đầy vơi với tình.

                                              
                                            Hồ Tấn Phong

 

Các tin khác