Liệt sỹ : Nguyễn Minh Thái

Liệt sỹ : Nguyễn Minh TháiCháu Kiều Mạnh Phong và gia đình đã có thời gian cùng đồng đội đi tìm mộ người thân tại chiến trường Quảng Trị nhưng đến nay vẫn chưa tìm được. Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của đồng đội và chính quyền địa phương sở tại xác minh phần mộ liệt

Nhắn Tìm Đồng Đội

Nhắn Tìm Đồng Đội

Kính gửi quý thân nhân gia đình liệt sĩ, Ban LLTT trung đoàn 27 tại TP HCM và khu vực miền Đông Nam Bộ xin thông báo trên Website Ban hiện nay có mục nhắn tìm mộ đồng đội, bà con khi đăng tin chỉ cần gửi vào Email của Ban 1tấm ảnh chụp trên giấy báo tử  và vắn tắt thông tin theo mẫu này :

01 – Liệt sỹ Nguyễn Văn Bảo

01 – Liệt sỹ Nguyễn Văn BảoCháu Nguyễn Văn Hoàng là thân nhân gia đình liệt sĩ, thành viên trong ban liên lạc trung đoàn 27 khu vực TP HCM và miền đông nam bộ.

02 – Liệt sỹ Nguyễn Hữu Thống

02 – Liệt sỹ Nguyễn Hữu ThốngCháu và gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác, các chú về phần mộ của ông Nguyễn Hữu Thống, Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27