Nhắn Tìm Đồng Đội

Kính gửi quý thân nhân gia đình liệt sĩ, Ban LLTT trung đoàn 27 tại TP HCM và khu vực miền Đông Nam Bộ xin thông báo trên Website Ban hiện nay có mục nhắn tìm mộ đồng đội, bà con khi đăng tin chỉ cần gửi vào Email của Ban 1tấm ảnh chụp trên giấy báo tử  và vắn tắt thông tin theo mẫu này :

Họ và tên liệt sĩ

Năm sinh

Nguyên quán

Ngày nhập ngũ

Ngày hy sinh

Đơn vị lúc hy sinh

Người trực tiếp nhắn tin

Địa chỉ :

Điện thoại…………………….. Gmail ( nếu có)

hoặc phản hổi lên Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các tin khác