TÌM MỘ LIỆT SỸ: ĐINH QUỐC THƯỜNG

Họ và tên: Đinh Quốc Thường (tên thường gọi là Lục Xanh)
Sinh ngày: 15.09.1949
Nguyên quán: Đông khê, Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh (nay thôn Hạ Thủy, Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh).
Ngày nhập ngũ: 15.07.1967
Ngày hy sinh: 14.05.1969
Chức vụ: Đại đội trưởng – C1, D3, E27, Quân Khu 04
Thủ trưởng đơn vị: E28 Thiếu tá Bùi Tất Đắc
Tại mặt trận phía Nam, Quân Khu 04 - C1, D3, E27.
(An táng tại Nghĩa trang đơn vị)
Ai biết thông tin về liệt sĩ Đinh Quốc Thường (tên thường gọi là Lục Xanh) xin báo tin cho Ông Đinh Quang Hóa ĐT: 0908180646, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hoặc Nguyễn Vĩnh Phúc: ĐT. 0908180646, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Các tin khác