Danh sách các Liệt sĩ thời chống Mỹ-d2-e27-b5 hi sinh tháng 8 /1972 Trong các trận chiến đấu tại Nại Cửu Bắc- xã Triệu Thành- huyện Triệu Phong- tỉnh Quảng Trị.

                                                         

                                                               (An táng tại vườn nhà ông Danh )

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Trú quán

Nguyên quán

Trú quán

Ngày

Nhập ngũ

Xuất ngũ

Cấp bậc

Chức vụ

Đơn vị

Ngày hy sinh

Nơi hy sinh

Trường hợp hy sinh

Nơi an táng

Họ và tên thân nhân liệt sĩ (Vợ hoặc chồng, Bố, mẹ đẻ, con)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

  Lê Thanh Hưng 1948

 Nghi Phú- Nghi Lộc

Nghệ An

Nghệ An

7/1968

H3/Bp

 C1- D2 - E27

   23/8/1972

Nại Cửu Bắc- Triệu Thành- Triệu Phong

Lê Xuân Tiệp

Đã được quy tập vào nghĩa trang xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

2

Nguyễn Xuân Hằng

1949

Sơn Tiến- Hương Sơn

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

9/1968

   H1/AT-TS-D2- E27

15/8/1972

Nại Cửu bắc- Triệu Thành- Triệu Phong

Nguyễn Đà

Đã được quy tập vào nghĩa trang xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

3

Trần Đức Vinh

1952

 Nghĩa An- Nghĩa Đàn

Nghệ An

Nghệ An

8/1971

B1/CS

D2- E27

15/8/1972

Nại Cửu bắc- Triệu Thành- Triệu Phong

  Trần Đức Đinh

Đã được quy tập vào nghĩa trang xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

4

Lê Văn Hiền

1954

Đức Sơn- Anh Sơn

Nghệ An

Nghệ An

12/1971

B1/CS

C41

D2- E27

23/8/1972

Nại Cửu bắc- Triệu Thành- Triệu Phong

 

Đã được quy tập vào nghĩa trang xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

5

Lê Văn Hoành

1953

Quất Thượng- Việt Trì

Vĩnh Phú

Vĩnh Phú

12/1971

B1/CS

C2-D2-E27

23/8/1972

Nại Cửu bắc- Triệu Thành- Triệu Phong

Lê Văn Vân

  Đã được quy tập vào nghĩa trang xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

6

Phạm Đức Nghi

1952

Thanh Hà- Thanh Chương

Nghệ An

Nghệ An

12/71

    B1-CS

   C4-D2

     E27

 

 

23/8/1972

Nại Cửu bắc- Triệu Thành- Triệu Phong

Phạm Đức Tý

Đã được quy tập vào nghĩa trang xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

7

Nguyễn Trọng Long

1953

Hưng Tây- Hưng Nguyên

Nghệ An

Nghệ An

8/71

  B1- CS

C4- D2

    E27

23/8/1972

Nại Cửu bắc- Triệu Thành- Triệu Phong

Nguyễn Trọng Hợp

Đã được quy tập vào nghĩa trang xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

8

Lê Văn Vạn

1949

Hoàng Ngọc- Hoàng Hoá

Thanh  Hoá

Thanh     Hoá

4/68

   H3- CP

  C2-D2

     E27

23/8/1972

Nại Cửu bắc- Triệu Thành- Triệu Phong

Lê Văn Thuỷ

Đã được quy tập vào nghĩa trang xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

9

Đào Văn Toàn

1950

Minh Đồng- Việt Trì

Vĩnh Phú

Vĩnh Phú

12/71

  B1/CS

  C3-D2

    E27

06/8/1972

Nại Cửu bắc- Triệu Thành- Triệu Phong

Đào Văn Lục

Đã được quy tập vào nghĩa trang xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

10

Bạch Xuân Tuy

1950

Hương Hải- Hương Khê

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

8/70

   B1/CS

  D bộ -D2

    E27

25/8/1972

Nại Cửu Bắc

Triệu Thành

Triệu Phong

Bạch Văn Nhỏ

Đã được quy tập vào nghĩa trang xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

11

Trần Văn Tập

1953

Lĩnh Sơn- Anh Sơn

Nghệ An

Nghệ An

8/71

   B1/CS

  C3-D2

    E27

18/8/1972

Nại Cửu bắc- Triệu Thành- Triệu Phong

Tần Văn Thi

Đã được quy tập vào nghĩa trang xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

 

                                                                                                                             Người cung cấp

                                                                                                                            Nguyễn Như Hân

 

Các tin khác