Liệt sỹ: Nguyễn Văn Bảo

Kính gửi: BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRUNG ĐOÀN 27

Tên tôi là: Nguyễn Viết Toản             Sinh năm 1956

Quê quán: xã Quỳnh Dỵ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ Tĩnh

Chỗ ở hiện nay: Xóm 10, xã Quỳnh Lộc , huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 01662457095/0913115992

NHẮN TÌM PHẦN MỘ ANH TRAI LÀ:

 Liệt sỹ: Nguyễn Văn Bảo

Sinh năm 1948

Quê quán: Quỳnh Dỵ, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Đơn vị: Đại đội 4 – Tiểu đoàn 43 – Trung đoàn 27

Nhập ngũ: Tháng 9 năm 1966

Cấp bậc: Binh nhất

Chức vụ: Chiến sỹ

Hy sinh: ngày 05/04/1968 (theo giấy báo tử do đồng chí Ngô Trí Bình ký)

Nơi hy sinh: Mặt trận phía nam

Tôi và gia đình hy vọng rằng thông qua ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 27 sẽ có những đồng đội của anh trai tôi hiện đang sống biết được phần mộ anh trai tôi ở đâu.

Nếu ai biết phần mộ anh trai tôi ở đâu xin báo về theo địa chỉ trên.

Trân trọng cảm ơn!

Các tin khác