Chống tham nhũng, yếu tố cốt lõi vẫn là con người!

 07:00 26/09/2017

“Nếu tổ chức của chúng ta trong sáng để dân tin thì dân sẽ ủng hộ. Tôi nghĩ rằng, không cần thiết phải thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập, tránh chồng chéo”.

Vừa qua, có đề xuất cho rằng, nên thành lập cơ quan độc lập điều tra, phá án tham nhũng. Đánh giá về đề xuất trên, Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng bộ Quốc phòng cũng như nhiều chuyên gia khác cho rằng, chỉ cần phát huy hiệu quả của bộ máy hiện nay sẽ hạn chế được tiêu cực, không nhất thiết phải “phình” to cơ quan phòng, chống tham nhũng…

Là người từng có 3 nhiệm kỳ làm Uỷ viên TW Đảng và 2 nhiệm kỳ làm cộng tác viên của ban Lý luận TW, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng các văn bản, tổ chức để thực thi những chủ trương, đường lối của Đảng cũng như Nghị quyết của TW về vấn đề chống tham nhũng đã rất đầy đủ, chặt chẽ. Vì vậy, đặt vấn đề thành lập đơn vị điều tra, chống tham nhũng độc lập là không cần thiết.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu phân tích: “Như chúng ta đã biết, trong mỗi giai đoạn lịch sử, từ khi Cách mạng tháng 8 thành công cho đến bây giờ đều có hiện tượng cán bộ tham nhũng nhưng mức độ khác nhau.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng ta đã phải xử lý một số trường hợp tham nhũng. Tuy nhiên, lúc đó điều kiện lịch sử khác bây giờ. Hiện tại, chúng ta đã hội nhập, thông tin đa chiều, vấn đề tiêu cực bây giờ khác với tiêu cực trước kia, khi cách mạng mới thành công. Ở thời kỳ đó, chưa xuất hiện lợi ích nhóm, nhưng bây giờ nó đã phát triển thành lợi ích nhóm và chúng ta đã có đầy đủ bộ máy, tổ chức để chống tham nhũng.

Vấn đề là nếu chúng ta phát huy hết sức mạnh của các tổ chức hiện hành, kết hợp với quần chúng nhân dân, cùng giám sát, thực hiện thì chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả”.

 

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhìn nhận: “Bác Hồ từng nói “giặc nội xâm còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm”. Tham nhũng cũng chính là một thứ “giặc nội xâm”, gây nhức nhối trong nhân dân, trong cộng đồng. Trên thế giới cũng có thứ “giặc” này, chỉ là luật pháp khác nhau, chế độ khác nhau mà thôi.

Vì vậy, theo quan điểm của tôi, với tổ chức, bộ máy hiện hành, chúng ta có thể làm tốt vấn đề chống tham nhũng với điều kiện là phải chọn được những người có tâm huyết, có trách nhiệm, luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân trên lợi ích cá nhân để giao nhiệm vụ. Nếu chọn được những người như thế thì tôi tin rằng các tổ chức Đảng, quần chúng, tổ chức đoàn thể có thể tạo nên sức mạnh, hạn chế tiêu cực.

Tôi nói ví dụ, cũng là tổ chức Ủy ban kiểm tra TW, qua theo dõi thông tin, tôi nhận thấy một điều, tuy mới được nửa nhiệm kỳ nhưng chúng ta đã làm được rất nhiều việc qua kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.

Như vậy, cũng là tổ chức Ủy ban kiểm tra TW, nhưng khi Đảng đã có Nghị quyết, chủ trương, đường lối, người lãnh đạo chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân mà lương tâm trong sáng thì dứt khoát tổ chức này sẽ chọn được những người trong sáng để vào các vị trí và giải quyết được tiêu cực.

Một ví dụ khác như ở bộ Công Thương. Cũng là cơ quan này nhưng ở nhiệm kỳ trước, chúng ta phát hiện nhiều sai phạm và ở nhiệm kỳ này đã bắt đầu có sự đổi mới. Điều đó cho thấy, yếu tố con người rất quan trọng”.

“Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị đều vào cuộc, nhân dân rất tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng. Sức mạnh đó là sức mạnh của lòng dân, của cả hệ thống chính trị chứ không phải chỉ riêng một tổ chức nào cả. Ông cha ta thường nói “đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân” – đó là tổng kết của lịch sử. Vì thế, nếu tổ chức của chúng ta trong sáng để dân tin thì dân sẽ ủng hộ.

Tôi nghĩ rằng, không cần thiết phải thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập, tránh chồng chéo. Nó cũng giống như sức mạnh hiện nay của nhân dân, của các tổ chức, đoàn thể, ta chỉ cần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị đó thì sẽ tạo được sức mạnh của ý chí và nghị lực, nó sẽ tốt hơn là thành lập nhiều cơ quan mà hoạt động không hiệu quả.

Tóm lại là làm sao để các tổ chức, bộ máy hiện tại phải làm việc có chất lượng, hiệu quả, theo đúng quyền hạn, chức trách của mình được giao, tôi tin chúng ta sẽ ngăn chặn và hạn chế được tiêu cực”, Thượng tướng nhấn mạnh.

Chí Công 

Các tin khác