Tổ chức kỷ niệm sinh nhật cho các đồng chí

Tin: Thực hiện quy chế hoạt động của Ban. Tuần rồi thường trực Ban LLTT trung đoàn 27 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đã tổ chức kỷ niệm sinh nhật cho 05 đồng chí: 

  1. Nguyễn Duy phương 80 tuổi (1937-2017).
  2. Trần Đình Nhâm.
  3. Nguyễn Ngọc Thiệp.
  4. Hồ Tấn Phong.
  5. Lê Thanh Dương 70 tuổi (1947-2017).

Thay mặt thường trực đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Nguyễn Thế Vượng trao bằng mừng thọ Ban liên lạc Quân khu Trị Thiên, hoa và quà của Ban LLTT Trung đoàn 27 cho các đồng chí ở tuổi “Thất thập cổ lai hy”. Các đồng chí tâm sự ở tuổi 70, 80 là lớp “Người xưa nay hiếm” nhưng các đồng chí còn rất khỏe mạnh, minh mẫn, không những vui vầy bên con cháu mà còn tham gia tích cực các phong trào, tổ chức hội, đoàn… Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương nơi cư trú... Điều đáng mừng hai năm qua Ban đã tổ chức mừng sinh nhật cho 09 đồng đội, đến thời điểm này các đồng chí vẫn còn khỏe mạnh, nhiều đồng chí tham gia thường trực ban liên lạc truyền thống, Liên chi Hội, Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 các cấp.

 

 

Các tin khác